Misiune / Viziune

VIZIUNEA

Colegiul Național ”Alexandru Lahovari”  Râmnicu –Vâlcea va rămâne  și va fi o școală de tradiție, un mediu democratic și creativ, de dezvoltare pentru toți și pentru fiecare, va fi o instituție educațională competitivă bazată pe profesionalism, eficiență și siguranță.


MISIUNEA

Școala noastră oferă un învățământ modern, care realizează o pregătire temeinică la toate disciplinele, contribuie la dezvoltarea integrală și armonioasă a personalității tinerilor, la însușirea cunoștințelor științifice, la formarea capacităților intelectuale și atitudinale care să permită o integrare responsabilă și rapidă, o adaptare eficientă la schimbările permanente ale societății.

În Colegiul Național ”Alexandru Lahovari”  valorile promovate și cultivate sunt: tradiție, calitate, performanță, competență, creativitate, responsabilitate, demnitate, respect, egalitate de șanse și încredere.

  SUS