Legislație/Proceduri CNAL

Procedură completare declarații de interese cadre didactice       Model declarație cadre didactice

Metodologie program”Săptămâna verde” OME nr. 3.629/02.02.2023

Ordin ME nr.5243/31.08.2022+Anexele 1-5 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2023 – 2024

OMECTS nr.4802/2010 -Anexa 1 Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 (în vigoare)

ROFUIP 2022 -OME nr.4183 din 04.07.2022  -Regulament Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

OMEC nr. 3189/2021– modificare și completare Metodologie de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

Anexe 1-18 la OMEC nr.3189/2021

Ordin MENCS nr.3637/2016– Regulament organizare  tabere/excursii

Ordin MENCS nr.4742/2016 – Statutul elevului

PROCEDURI CNAL

 

  SUS