Legislație

Ordin ME nr.3721/2021+Calendar admitere în învățământul liceal de stat (care modifică și completează OMEC nr.5457/2020)

Fișă admitere liceu 2021

Anexa-Fișă aptitudini

Ordin MEC nr.5457/31.08.2020 +anexele 1,2,4,5 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2021 – 2022 și OMEC nr. 3203/29.01.2021 -privind modificarea  OMEC nr.5457/2020

Anexa nr.3 din OMEC nr. 5457/2020 privind Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

OMECTS nr.4802/2010 -Anexa 1 Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 (în vigoare)

Ordin MEC nr. 5447/2020-aprobare ROFUIP 2020

ROFUIP 2020  -Regulament Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

OMEC nr.3108/12.01.2021 -completare ROFUIP

OMEC nr. 3189/2021– modificare și completare Metodologie de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

Anexe 1-18 la OMEC nr.3189/2021

Ordin MENCS nr.3637/2016– Regulament organizare  tabere/excursii

Ordin MENCS nr.4742/2016 – Statutul elevului

  SUS