Anunț susținere interviu PCO

ANUNȚ

              Interviul pentru angajarea în regim de plata cu ora pentru personalul didactic de predare titular în altă unitate de învățământ se susţine  în faţa comisiei de mobilitate constituite la nivelul Colegiului Național “Alexandru Lahovari” în data de 24 august 2022, ora 1100.

  SUS